ŽIVI SVET FRUŠKE GORE

U ovoj sekciji prezentacije se nalaze video prikazi albuma koje sačinjavaju fotografije biljaka, životinja i gljiva nastale na Fruškoj Gori. Takođe, albumi se nalaze i u klasičnoj verziji u okviru galerije "Photo biology". Album pod nazivom "Flora of Fruška Gora" je objavljen u junu 2010. godine, kao i album "Plants of Fruška Gora". Fotografije koje čine ova dva albuma su nastale u Vrdniku.

Fruška Gora pripada tipu ostrvskih planina koja se najvećim delom nalazi u Srbiji, a mali deo zalazi u istočnu Hrvatsku. Dužina Fruške Gore je oko 80 km, a širina 15 km. Površine je oko 25.500 km². Za nacionalni park je proglašena 1960. godine, te je na taj način postala prvi nacionalni park u Srbiji. Najviši vrh Fruške Gore je Crveni Čot čija nadmorska visina iznosi 539 metara, te se zbog toga ova planina kategorizuje kao niska. Međutim, zbog toga što znatno nadvisuje okolni niski teren ona izgleda masivno.

Može se slobodno reći da je Fruška Gora sa hidrogeografskog stanovišta izuzetno bogata planina. Na njoj se nalaze mnogobrojni potoci, izvori, vrela, bare i veštačka jezera. Najveći broj potoka presuši sredinom leta, a ponovo se formiraju krajem jeseni. Potoci južne padine znatno su kraći u odnosu na potoke severne padine. Srednja godišnja temperatura na Fruškoj Gori iznosi 11,2°C. Relativna vlažnost vazduha je osrednja (76%). Područje Fruške Gore je najbogatije padavinama u Vojvodini.

Može se slobodno reći da je Fruška Gora sa hidrogeografskog stanovišta izuzetno bogata planina. Na njoj se nalaze mnogobrojni potoci, izvori, vrela, bare i veštačka jezera. Najveći broj potoka presuši sredinom leta, a ponovo se formiraju krajem jeseni. Potoci južne padine znatno su kraći u odnosu na potoke severne padine. Srednja godišnja temperatura na Fruškoj Gori iznosi 11,2°C. Relativna vlažnost vazduha je osrednja (76%). Područje Fruške Gore je najbogatije padavinama u Vojvodini.

Živi svet Fruške Gore je izuzetno raznovrstan i bogat, a naročito flora. Do danas je registrovano oko 1500 vrsta biljnih vrsta koje žive na ovoj planini. Od tog broja je oko 700 lekovitih vrsta. Sa ovako bogatom florom Fruška Gora može da se poredi sa mnogo većim i višim planinama sa prostora Srbije.

Poznato je šest vrsta iz razdela rastavića, što i nije tako malo ako se uzme u obzir da je do danas iz ove grupe poznato svega 15 recentnih vrsta u svetu. Iz razdela paprati je poznato 26 vrsta iz 14 rodova. Golosemenice su na Fruškoj Gori predstavljene sa samo jednom vrstom koju nije čovek zasadio – klekom. Svakako da su najbrojnije skrivenosemenice koje čine oko 90% flore ove planine. Čak se 69 vrsta biljaka koje čine floru Fruške Gore nalazi na listi prirodnih retkosti Srbije.

Poznato je šest vrsta iz razdela rastavića, što i nije tako malo ako se uzme u obzir da je do danas iz ove grupe poznato svega 15 recentnih vrsta u svetu. Iz razdela paprati je poznato 26 vrsta iz 14 rodova. Golosemenice su na Fruškoj Gori predstavljene sa samo jednom vrstom koju nije čovek zasadio – klekom. Svakako da su najbrojnije skrivenosemenice koje čine oko 90% flore ove planine. Čak se 69 vrsta biljaka koje čine floru Fruške Gore nalazi na listi prirodnih retkosti Srbije.

Fauna beskičmenjaka je za sada slabo istražena, te se ne zna definitivan broj vrsta koje je čine. Međutim, za sada se zna da su beskičmenjaci izuzetno brojni na ovoj planini, a najviše svakako ima insekata. Fauna kičmenjaka je dobro istražena i veoma raznovrsna. Do danas je zabeleženo oko 280 vrsta kičmenjaka. U potocima koji se nalaze na Fruškoj Gori nema riba zbog toga što su potoci izuzetno mali i tokom leta često presušuju. Iz grupe vodozemaca je poznato za sada 12, a iz grupe gmizavaca 11 vrsta. Ptica na Fruškoj Gori ima oko 200 vrsta, a jedan deo njih čine ptice selice koje se na ovoj planini dva puta godišnje kratko zadržavaju. Sisari su zastupljeni sa 60 vrsta.

Jedno od najzanimljivijih carstava živih bića je carstvo gljiva. Na Fruškoj Gori su gljive zastupljene sa oko 500 do sada registrovanih vrsta. Nalažene su na pašnjacima, u ritovima, plavnim livadama i šumama. Možemo slobodno reći da gljive na Fruškoj Gori možemo naći na svim lokalitetima koji se ne obrađuju. U cifru od 500 vrsta su uračunate i takozvane sluzave gljive, koje se prema savremenim klasifikacionim sistemima grupišu uglavnom u kladu Amoebozoa.