BIOGRAFIJA
Rođen sam 18. aprila 1990. godine u Sarajevu odakle sam se zajedno sa porodicom odselio u Istočnu Hercegovinu, tačnije u najveći grad te regije – Trebinje. Tu sam završio prvih šest razreda osnovne škole. U drugom razredu me je zainteresovala botanika, a posete baki na selu su me još više privukle ovoj biološkoj nauci. Moj prvi herbarijum sadrži oko 140 vrsta iz različitih delova Istočne Hercegovine, od kojih su mnoge endemične. U ovom periodu počinjem da pored narodnih učim i latinske nazive biljaka. Međutim, pored floristike i sistematike biljaka zainteresovalo me je i pitanje endemizma. Na ovo pitanje nisam mogao u potpunosti tačno da odgovorim sve do šestog razreda kada se detaljnije upoznajem sa evolucionom teorijom Čarlsa Darvina. U tom periodu sam pročitao sledeće knjige ovog poznatog biologa: Put oko sveta jednog prirodnjaka, Moj život i Poreklo čoveka. Naravno, znao sam da "darvinova" literatura nije dovoljna, te sam se detaljnije upoznao i sa teorijama novijeg datuma koje se bave evolucijom i filogenijom živih bića. Sredinom 2003. godine zajedno sa porodicom preselio sam se iz Trebinja u Novi Sad gde sam završio sedmi i osmi razred osnovne škole i upisao prirodno-matematički smer gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj". Nakon završene gimnazije, upisao sam 2009. godine studije biologije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu gde sam i diplomirao 2014. godine. Zatim sam upisao master studije zoologije na istom fakultetu. U julu 2015. godine odbranio sam master rad pod naslovom "Novi pogledi na klasifikaciju ekskavatnih protista". Trenutno sam student doktorskih studija na pomenutom fakultetu.

Do danas sam putovao u Francusku, Nemačku, Italiju, Vatikan, Grčku, Mađarsku, Belorusiju, Hrvatsku i Crnu Goru, dok sam u Bosni i Hercegovini živeo 13 godina. Od jezika solidno poznajem engleski, a sa latinskom leksikologijom sam dobro upoznat. Sa 12 i 13 godina sam dva puta pobeđivao na konkursu porodičnog magazina "Nada" kao modni kreator i tom sam prilikom imao dve modne revije u Beogradu.

U istraživačkoj stanici Petnica sam bio dva puta u toku 2006. godine i to na zimskom i prolećnom seminaru. U toku zimskog seminara pisao sam seminarski rad pod naslovom "Sistematika razdela Dinophyta", a na prolećnom seminaru sam realizovao projekat pod nazivom "Determinacija sluzave mase iz Petničke pećine". U slobodno vreme volim da fotografišem pejzaže i razne elemente prirode. Pored umetničke fotografije, u prirodi fotografišem i biljke, te ove fotografije koristim u mojim tekstovima iz sistematike biljaka. Pored biologije, modnog dizajna i umetničke fotografije interesuje me još i hemija, geologija, istorija modernog slikarstva kao i arheologija, istorija i lingvistika starih civilizacija Mesopotamije.

U januaru 2008. godine sam formirao blog koji je posvećen algologiji i nosi naziv Algoloblog. Posle par dana nakon objavljivanja prvih tekstova na Algoloblogu diplomirani biolog Snežana Trifunović, autor prvog biološkog sajta na srpskom jeziku – BioNet škole, predlaže mi saradnju koju sam rado prihvatio. Kao saradnik na sajtu BioNet škole objavio sam veći broj tekstova iz različitih oblasti biologije, jedan album fotografija prirode i jedan album crteža različitih struktura i oblika života. Takođe sam učestvovao u izradi biološkog rečnika na ovom sajtu.

Milija Jovičić, autor poznatog sajta na srpskom jeziku koji se bavi popularizacijom prirodnih nauka - Viva Fizika, takođe predlaže saradnju koja je rezultirala u objavljivanju mojih tekstova na pomenutom sajtu. Prvi tekst na ovom internet mestu sam objavio u septembru 2008. godine. I pored predloženih saradnji autora pojedinih sajtova odbio sam te predloge zbog neažurnosti i neozbiljnosti tih sajtova. U oktobru 2008. godine osnovao sam YouTube kanal na kome se mogu naći originalni putopisi i online predavanja.

U septembru 2009. godine osnovao sam drugi blog pod nazivom "Drvo života". Cilj ovog bloga je sistematizacija bioloških nauka i kraći osvrt na savremenu klasifikaciju živih bića. Pored novog bloga, na sajtu BioNet škole u ovom periodu objavio sam i album fotografija nastalih u Hercegovini. Album je nazvan "Flora Hercegovine". Od oktobra 2009. do jeseni 2010. godine bio sam aktivan član naučno-istraživačkog društva studenata biologije "Josif Pančić". U februaru 2010. godine objavio sam svoj prvi album stručnih creteža, takođe na sajtu BioNet škole. Album nosi naziv "Oblici života" i najveći broj crteža ima za tematiku protiste, ali i ćelijske strukture i gljive. Krajem jula 2010. godine objavio sam sedam albuma fotografija nastalih na Staroj planini.

U međunarodnom naučnom časopisu "Protistology" tokom 2012. godine objavio sam naučni rad "New views on the megaclassification of life" u kome je dat pregled postojeće literature o megaklasifikaciji živog sveta. Takođe, u radu je predložen novi klasifikacioni sistem živog sveta koji podrazumeva 5 domena i 17 carstava. Predložena je i nova nomenklatura visokih taksona koja podrazumeva da se nazivi domena završavaju nastavkom "-biota", subdomena nastavkom "-konta", carstva nastavkom "-ida" i podcarstva nastavkom "-ides". Domen Prionobiota podrazumeva acelularne organizme bez nukleinske kiseline, acelularni organizmi sa nukleinskom kiselinom su klasifikovani u domen Virusobiota, domen Bacteriobiota čine tipični prokariotski organizmi, dok su u domen Archaebiota svrstani specifični organizmi prokariotske građe, a domen Eukaryobiota obuhvata sva živa bića sa eukariotskim tipom organizacije.


Početkom oktobra 2014. godine iz štampe izlazi moja prva knjiga pod naslovom "Opšta protistologija". Ova knjiga je zamišljena kao pregled savremenih znanja iz opšte protistologije, biološke nauke koja ima za cilj svestrano izučavanje fenotipske i genotipske prirode protista. Knjiga je namenjena svima koji žele da saznaju o prirodi protista, najstarijih eukariotskih organizama na Zemlji. Znanja iz protistologije obuhvaćena ovom knjigom su neophodna za razumevanje sistematike protista koja predstavlja izuzetno opširnu granu protistologije. Na Univerzitetu u Nišu je održana promocija knjige 7. novembra 2014. godine, a uvodnu reč je držao prof. dr Vladimir Ranđelović. Takođe, knjiga je bila izložena i na Beogradskom sajmu knjiga 2014. godine.